fbpx

SANSER OG MOTORIKK

SANSER

En viktig del av Husmannspedagogikken er å bevisst bruke og utvikle sansene våre i hverdagen. Ved å snakke om hvordan ulike ting lukter, ser ut, smaker, høres ut og føles, blir barna bevisste på sine egne sanser, hva de liker og ikke liker, og kan sette ord på det.

Barn er undrende og nysgjerrig av natur, og det er viktig å vekke og støtte opp under barnas nysgjerrighet, også rundt egne sanser.

Det er fint å stille barna noen undrende spørsmål, sånn at de begynner å kjenne etter og reflekterer rundt hvordan de opplever de ulike ting. Detaljnivået tilpasses barnas alder. 

MOTORIKK

Mennesker er skapt for bevegelse!

Uterommet bør være utformet slik at det skal stimulere den grovmotoriske utviklingen hos barn. Det må være handlingsrom for all slags type bevegelse. Er det begrenset med plass, er det viktig å tenke gjennom hvor man får mulighet til å tilegne seg alle de grunnleggende og naturlige bevegelsene, hva vi kan gjøre rett utenfor, i nærmeste skogholt, i parken, i hagen og til slutt hva vi må legge til rette for inne.

Barn får også brukt både grov- og finmotoriske ferdigheter, ved å bygge og konstruere og ved å bruke enkle redskaper.