fbpx

Barn, dyr og natur

Det er mye forskning som viser at kontakt med dyr er bra for menneskers fysiske og psykiske helse.
Gjennom dyra lærer barna om livets gang på en naturlig og god måte. De lærer reproduksjon gjennom at hønene legger egg og at vi innimellom har kyllinger. De lærer at noen ganger blir dyra syke, skader seg eller blir gamle, og vi må tilkalle dyrlege eller avlive dem. De får et naturlig forhold til livets gang. Hvis man har begrenset plass, kan et akvarium, en undulat, et marsvin gjøre akkurat samme nytten.

BARN OG NATUR

Vi legger stor vekt på at barn får innblikk i og forståelse for natur og miljø. I hverdagen vil vi gjerne at barna får møte aktiviteter og opplevelser som gir en forståelse for naturen på en naturlig og ukomplisert måte. Turer til skog og strand utgjør også viktige brikker for barnas naturforståelse. 

Det å bli glad i naturen skapes i stor grad av gode rollemodeller i barndommen og det å ha blitt tatt med på turer, som passer til alderstrinn og nivå. Det er ikke lengden på turen som teller, men hva man fyller turen med av innhold.